top of page

רשימת ערים פעילות בכרטיס איזיפארק

אופקים        קוד        חנייה
אופקים        68-01    רחבי העיר- בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-1900 ו'\ערב חג 07:00-14:00

                               תעריף לשעה  ₪6    זמן חניה מירבי 12 שעות 

אופקים        68-03    רחבי העיר עם תו עסקי בתוקף- שעה ראשונה חינם בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00                       

                               תעריף לשעה  ₪2    זמן חניה מירבי 12 שעות


אופקים        68-02    רחבי העיר תושב- שעה ראשונה חינם בכרטיס USB בלבד א'-ה' 07:00-1900 ו'\ערב חג 07:00-14:00                                                                                 

                               תעריף לשעה  ₪3    זמן חניה מירבי 2 שעות

אור יהודה    קוד        חנייה:                                                                                                                                                                           
אור יהודה    50-03    מתחם בילוי וקניות: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                                   

                               תעריף לשעה  ₪5.4    זמן חניה מירבי 12 שעות


אור יהודה    50-04    תושב- מתחם בילוי וקניות: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                       

                               תעריף לשעה  ₪2.7    זמן חניה מירבי 12 שעות

 
אור יהודה    50-01    רחבי העיר עד 19: א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00, ו'\ערבי חג משעה 07:00 עד 13:00 תושב חינם                                       

                               תעריף לשעה  ₪5.4    זמן חניה מירבי 12 שעות


אור יהודה    50-05    אזור תעסוקה ומסחר: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                               

                               תעריף לשעה  ₪5.40    זמן חניה מירבי 12 שעות 


אור יהודה    50-07    אזור התעסוקה -יומי: 90 דקות ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א-ה 7-19, ו' 7-13                                                                                                         תעריף יומי ₪18    זמן חניה מירבי 12 שעות

אזור             קוד       חנייה:                                                                                                                                                                              
אזור            40-01    רגיל, א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 14:00     

                               תעריף לשעה  ₪3.60    זמן חניה מירבי 2 שעות 

                                                                                           

אזור            40-07    יומית (בדגם USB ודגם +)                                                                                                                                                                                        תעריף יומי ₪12     זמן חניה מירבי 11 שעות

אילת           קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                    
אילת           18-01    רגיל, א-ה, ו', ש' משעה 9:00 עד 21:00                                                                                                                                                                     תעריף לשעה ₪5    זמן חניה מירבי 
 12 שעות

   
אילת            18-7    יומית (בדגם USB ובדגם +)                                                                                                                                                                                     
תעריף יומי ₪25   זמן חניה מירבי  12 שעות  

אשדוד         קוד       חנייה:                                                                                                                                                                               

                     36-01    א-ה משעה 8:00 עד 20:00 ו' משעה 8:00 עד 14:00. אזרח ותיק פטור מתשלום.                                                                                                              תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 3 שעות

אשקלון        קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                  
אשקלון        54-01    כלל רחובות העיר שעה ראשונה חינם בכרטיסי USB בלבד. א'-ה' 7:00-19:00, ו' 7:00-13:00                                                                                           
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי  12 שעות      

   

באר-שבע     קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                 
באר שבע     11-03    העיר העתיקה, שוק עירוני ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 9:00 עד 14:00                                                                     תעריף לשעה  ₪5.70   זמן חניה מירבי
 3 שעות

       
באר שבע     11-04    העיר העתיקה, שוק עירוני-תעודת תושב (דגם USB בלבד)א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו' וערבי חג 09-00-14:00                                                                    תעריף לשעה  ₪4.30   זמן חניה מירבי
 3 שעות

       
באר שבע     11-05    חניון העירייה ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00                                                                                     תעריף לשעה 
 ₪5.70   זמן חניה מירבי 3 שעות

       
באר שבע     11-06    חניון העירייה למחזיקי ת.תושב ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00                                                             תעריף לשעה  ₪4.30   זמן חניה מירבי
 3 שעות

       
באר שבע     11-07    חניון משכן אומניות הבמה ( בדגם USB ) א-ה משעה 19:00 עד 24:00 ,ש'\חג משעה 21:00 עד 24:00                                                                               תעריף לשעה   ₪5.70   זמן חניה מירבי
 3 שעות

       
באר שבע     11-08    חניון משכן אומניות הבמה למחזיקי ת.תושב(בדגם USB )א-ה משעה 19:00 עד 24:00, ש'\חג משעה 21:00 עד 24:00                                                         תעריף לשעה 
₪4.30   זמן חניה מירבי 3 שעות


באר שבע     11-01    רחבי העיר, א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00                                                                                                                     תעריף לשעה  ₪5.70   זמן חניה מירבי 3 שעות

       
באר שבע     11-02    רחבי העיר - למחזיקי תעודת תושב, א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00                                                                                     תעריף לשעה  ₪4.30   זמן חניה מירבי
 3 שעות

       
באר שבע     11-09    שכ' א'- אזור 2 ואזור 3 (בדגם USB) א'-ה' 08:00-22:00 ,ו'\ערב חג משעה -08:00 14:00                                                                                                 תעריף לשעה  ₪5.70   זמן חניה מירבי
 3 שעות

       
באר שבע     11-10    שכ' א'- אזור 2 ואזור 3 - למחזיקי ת.תושב (בכרטיסי USB), א-ה 08:00-22:00 ו' \ערב חג 08:00:14:00                                                                             תעריף לשעה  ₪4.30   זמן חניה מירבי
 3 שעות

בית-דגן     קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                     
בית דגן       62-01     רחבי המועצה- א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג משעה 8:00 עד 13:00 דגם USB בלבד                                                                                         תעריף לשעה 00.₪3   זמן חניה מירבי  11 שעות

בית-שמש    קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                      בית שמש    55-02    מועצה דתית, שעתי- א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו' משעה 8:00 עד 13:0 (מקסימום                                                                                                         תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 11 שעות

       
בית שמש    55-03    מועצה דתית, יומי- א'-ה' -משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג משעה 8:00 עד 16:00                                                                                                          תעריף יומי ₪15   זמן חניה מירבי 
11 שעות

    
בית שמש    55-04    מרכז מסחרי נוימן שעתיים ראשונות חינם (USB בלבד), א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו' משעה 8:00 עד 13:00                                                                     תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 
11 שעות           

   
בית שמש    55-01    רחבי העיר, א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו' משעה 8:00 עד 13:00                                                                                                                                   תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 3 שעות

בני ברק     קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                 
בני ברק       13-01   א-ה משעה 7:30 עד 19:30 ו' מהשעה 7:30 עד 14:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה ₪5.20   זמן חניה מירבי  2:30 שעות

בנימינה-גבעת עדה   קוד        חנייה:                                                                                                                                                                    
בנימינה-גבעת עדה    46-05    אזה"ת - בדגם USB א'-ה' משעה 6:00 עד 18:00, ו' 6:00 עד 15:00, ש' 19:00 עד 23:30                                                                                                תעריף לשעה ₪4.80   זמן חניה מירבי  3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-06    אזה"ת.תושב בדגם USB ובדגם +, א'-ה' 6:00-18:00, ו' 6:00-15:00, ש' -19:00 23:30                                                                                                 תעריף לשעה ₪2.40   
זמן חניה מירבי  3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-03    חניוני הרכבת - בדגם USB ובדגם +, תשלום מחצות עד 05:30 בבוקר בכל ימות השבוע                                                                                                     תעריף לשעה ₪4.80   זמן חניה מירבי  5.5 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-01    א'-ה' משעה 7:00 עד 18:00                                                                                                                                                                                      תעריף לשעה ₪4.80   
זמן חניה מירבי  3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-08    רח' המלאכה,אזה""ת א'-ה' 6:00-18:00,ו' 6:00-15:00,ש' 19:00-23:30 בדגם USB(דגם + קוד 46-01)                                                                              תעריף לשעה ₪4.80   
זמן חניה מירבי  3 שעות

   
בנימינה-גבעת עדה    46-07    רח המלאכה. תושב,אזה""ת: א'-ה' 6:00-18:00, ו' 6:00-15:00, ש' 19:00-23:30                                                                                                            תעריף לשעה ₪0.48   
זמן חניה מירבי  3 שעות


בנימינה-גבעת עדה    46-02    תושב, א'-ה' משעה 7:00 עד 18:00                                                                                                                                                                           תעריף לשעה ₪0.48   זמן חניה מירבי  3 שעות


בנימינה-גבעת עדה    46-04    תושב- חניוני הרכבת - בדגם USB ובדגם +, תשלום מחצות עד 05:30 בבוקר בכל ימות השבוע                                                                                            תעריף לשעה ₪0.48   זמן חניה מירבי   5.5 שעות

בת ים          קוד        חנייה:                                                                                                                                                                    
בת ים          06-02   רחבי העיר, ימים א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00. יום ו' וערבי חג 8:00-15:00. פטור לבעלי תו תושב                                                                                       תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי
   12 שעות

   
בת ים          06-01   אזור הים : ימים א'-ש' משעה 8:00 עד 22:00. פטור לבעלי תו תושב                                                                                                                                 תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי
 14 שעות

גבעת שמואל  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                    
גבעת שמואל  27-01   רחבי העיר. א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00 ו'\ערב חג משעה 7:00 עד 13:00. תושב-חינם                                                     

                                תעריף לשעה 00.₪5   זמן חניה מירבי 2 שעות

   
גבעת שמואל 27-02   רמת הדר.בדגם USB בלבד. א'-ה' משעה 7:00 עד 21:00, ו'\ערב חג משעה 7:00 עד 14:00 תושב - חינם                           

                               תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 2 שעות

גבעתיים      קוד         חנייה:                                                                                                                                                                          
גבעתיים       15-02    א-ה משעה 9:00 עד 19:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי 10 שעות    


גבעתיים       15-01   א-ה משעה 9:00 עד 17:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                                                                   תעריף לשעה₪6.30   זמן חניה מירבי 8 שעות    


גבעתיים       15-04    יומית (בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 9:00 עד 19:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                            תעריף יומי 18.90 ₪   זמן חניה מירבי 10 שעות    


גבעתיים       15-03   יומית (בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 9:00 עד 17:00, ו' משעה 9:00 עד 13:00                                                                                                           תעריף יומי 18.90 ₪   זמן חניה מירבי 8 שעות

גדרה          קוד       חנייה:                                                                                                                                                                        
גדרה          53-01   א-ה משעה 09:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 15:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה ₪4.23   זמן חניה מירבי 10 שעות

הוד השרון  קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                  
הוד השרון    39-01   א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 14:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 3 שעות    
הוד השרון    39-02   תושב, א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' מהשעה 8:00 עד 14:00                                                                                                                                       תעריף לשעה 00.₪2   זמן חניה מירבי 3 שעות

הרצליה      קוד        חנייה:                                                                                                                                                                            
הרצליה       09-06   אזור התעשייה ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו' משעה 8:00 עד 14:00. חנייה חינם לתושבים                                                                  תעריף לשעה ₪6.20   זמן חניה מירבי 11 שעות    


הרצליה       09-01   סוקלוב ,בן גוריון וחניון הנדיב4, א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00, ו'\ערב חג משעה 8:00 עד 14:00                                                                                            תעריף לשעה ₪6.20   זמן חניה מירבי 11 שעות      


הרצליה       09-02  סוקלוב,בן גוריון וחנ' הנדיב4- תושב ,שעת' רא' חינם בUSB א'-ה' 08:00-19:00, ו'\ע' חג משעה 08:00-14:00                                                                       תעריף לשעה ₪6.20   זמן חניה מירבי 11 שעות  

   
הרצליה       09-05    פארק הרצליה וחופי הים ( בדגם USB בלבד ) א'-ש' ע' חג\חג מהשעה 8:00 עד 24:00. חנייה חינם לתושבים                                                                         תעריף לשעה ₪6.20   זמן חניה מירבי  16 שעות    


הרצליה       09-03    הרצליה רחבי העיר (בדגם USB) - א'-ה' 08:00-19:00, ו'\ע' חג משעה 08:00-14:00 חניה חינם לתושבים                                                                           תעריף לשעה ₪6.20   זמן חניה מירבי 11 שעות  

זכרון יעקב   קוד        חנייה:                                                                                                                                                                              
זכרון יעקב   49-02    רחבי העיר. א-ו',ש',חג ושבתון ממהשעה 08:00 עד 18:00, בכרטיסי USB ו-6                                                                                                                   תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 10 שעות    


זכרון יעקב   49-03    תושב, רחבי העיר: א'-ו',ש',חג ושבתון 08:00:18:00 שעה ראשונה חינם בכרטיסי USB בלבד                                                                                             תעריף לשעה ₪4.00   זמן חניה מירבי 10 שעות    


זכרון יעקב   49-01    פארק המושבה. א'-ו',ש',חג ושבתון מהשעה 7:00 עד 23:00                                                                                                                                           תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 16 שעות    


זכרון יעקב   49-04    תושב בעל תו גמלאי , רחבי העיר. א'-ש' מהשעה 08:00 עד 18:00, שעתיים ראשונות חינם בכרטיסי USB בלבד                                                                  תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 10 שעות  

חדרה         קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                
חדרה          10-01   אזור הפארק. א'-ה' 07:00-22:00. ו'\ע' חג-ש' ,שבתון 07:00-22:00 תושב פטור                                                                                                              תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 15 שעות    


חדרה          10-02   חדרה מער - מרכז עסקים ראשי, א'-ה'\שבתון משעה 8:00 עד 20:00 ו'\ע' חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                                                                תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 3 שעות    


חדרה          10-04   מער -מרכז עסקים ראשי- תושב, 3 שעות ראשונות חינם (בדגם USB ) א-ה\שבתון 08:00-20:00, ו' 08:00-13:00                                                                תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 3 שעות    


חדרה          10-03   רחבי העיר. א'-ה'\שבתון 08:00-20:00, ימי ו' 08:00-13:00 תושב פטור                                                                                                                          תעריף לשעה 00.₪5   זמן חניה מירבי 12 שעות    

חיפה           קוד        חנייה:                                                                                                                                                                             
חיפה           04-01   רחבי העיר, א'-ה' משעה 9:00 עד 20:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 15:00                                                                                                                              תעריף לשעה ₪5.70   זמן חניה מירבי 2 שעות    


חיפה           04-04   עיר תחתית,לכרטיסי USB בלבד, א'-ה' משעה 9:00 עד 16:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 15:00                                                                                                תעריף לשעה ₪5.70   זמן חניה מירבי 2 שעות    


חיפה           04-07   יומית (בדגם USB ובדגם +)                                                                                                                                                                                      תעריף יומי  19.70 ₪   זמן חניה מירבי 11 שעות  

 

טבריה         קוד        חנייה:                                                                                                                                                                             
טבריה         24-01    רחבי העיר: א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                               תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 12 שעות

   
טבריה         24-02    רח' הגליל: בין רחוב הירקון לרח' הקישון, USB בלבד! א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                       תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 1 שעות

   

טירת הכרמל  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                            
                              טירת כרמל  69-03    אזה""ת צפוני וגן נחום א'-ו'\ערב חג 18:00-24:00 שבת\חג 12:00-24:00 כרטיס USB בלבד                                                                תעריף לשעה ₪5.80   זמן חניה מירבי 6\12 שעות  

 
טירת כרמל  69-05    חניון ציבורי מערבי אכיפה 24/7 א'-שבת\ ע' חג\חג, שעתיים ראשונות חינם בכרטיס USB בלבד                                                                                           תעריף לשעה ₪5.80   זמן חניה מירבי 24 שעות

   
טירת כרמל  69-01    רחבי העיר , א'-ה' 09:00-20:00, ו'\ע' חג 09:00-13:00, כרטיס USB בלבד                                                                                                                    תעריף לשעה ₪5.80   זמן חניה מירבי 11 שעות    


טירת כרמל  69-02    רחבי העיר- תושב, שעתיים רא' חינם , א'-ה' 09:00-20:00, ו'\ע' חג -09:00 13:00,כרטיס USB בלבד                                                                                 תעריף לשעה ₪5.80   זמן חניה מירבי 11 שעות    


טירת כרמל    69-6    שער הכרמל נחום חת- אכיפה 24/7 א'-שבת\ ע' חג\חג כרטיס USB בלבד                                                                                                                         תעריף לשעה ₪5.80   זמן חניה מירבי 24 שעות    


טירת כרמל    69-7   שער הכרמל נחום חת- תושב, אכיפה 24/7 א'-שבת\ ע' חג\חג, שעתים רא' חינם בכרטיס USB בלבד                                                                                    תעריף לשעה ₪5.80   זמן חניה מירבי 24 שעות  

יהוד            קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                    
יהוד            41-01    רחבי העיר, א'-ה'\ש'\חג משעה 9:00 עד 19:00 ו'\ערבי חג 9:00 עד 14:00. תושבים בעלי תו תושב-חינם                                                                             תעריף לשעה ₪5.70   זמן חניה מירבי 3 שעות 

ים המלח- בתי מלון     קוד         חנייה:                                                                                                                                                                  
ים המלח - בתי מלון    47-01     א'-ה'\שבת-משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג משעה 8:00 עד 16:00                                                                                                                                     תעריף לשעה ₪6.06   זמן חניה מירבי 11 שעות    

 

יקנעם עילית   קוד     חנייה:                                                                                                                                                                                  

יקנעם עילית 56-01    רגיל שעתיים ראשונות חינם (בדגם USB),א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                       תעריף לשעה ₪3.00   זמן חניה מירבי  11 שעות  

ירושלים         קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  
ירושלים       02-07    חניונים יומי: גן הפעמון, התעשייה,הרכבת ובית הדפוס. א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                     תעריף יומי  19.00 ₪   זמן חניה מירבי  11 שעות    


ירושלים       02-02    ירושלים-2 שעות. משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                               תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי  2 שעות    


ירושלים       02-03    ירושלים-3 שעות. משעה 8:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                               תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי  3 שעות  

 
ירושלים       02-17    דרך יריחו- - א'-ה' משעה 8:00 עד 17:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 13:00.בכרטיסי USB בלבד                                                                                                 
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי  3 שעות    


ירושלים       02-05    חניונים. גן הפעמון,התעשייה,הרכבת, בית הדפוס, חניון התנור ואדי ג'וז. א'-ה' 08:00-19:00 ו'/ערבחג 08:00-13:00 בכרטיסי +ו- USB                                     תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי  11 שעות   


ירושלים       02-10    הר הצופים חניה יומית לסטודנטים ( בדגם + ובדגם USB בלבד) א-ה משעה 8:00 עד 18:00 ו' 8:00 עד 13:00                                                                     תעריף יומי ₪17   זמן חניה מירבי  10 שעות    


ירושלים       02-09    הר הצופים- חניית סטודנטים( בדגם + ובדגם USB) . א-ה 8-18, ו' 8-13                                                                                                                         תעריף לשעה ₪3.20   זמן חניה מירבי  10 שעות

   
ירושלים       02-15    הרצוג ומלחה - א'-ה' משעה 8:00 עד 20:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                           
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי 2 שעות  

כפר סבא       קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                
כפר סבא      16-06   חנ' הפארק ואיצטדיון (USB) א'-ה' 22:00-05:00 (כרטיס 6 ומטה -קוד 01)                                                                                                                       תעריף לשעה₪5.45   זמן חניה מירבי 7 שעות  

     
כפר סבא      16-09   חנ' הפארק ואיצטדיון-סופ""ש- (USB). ו'\ע' חג\שבת\חג 07:00-22:00 (כרטיס 6 ומטה -קוד 01)                                                                                         
תעריף לשעה₪5.45   זמן חניה מירבי 15 שעות  

     
כפר סבא      16-03   חניון הקאנטרי (USB בלבד). א'-ה' משעה 17:00-22:00, ו'\ע' חג\ש'\חג 08-22                                                                                                                 
תעריף לשעה₪5.45   זמן חניה מירבי 14 שעות  

     
כפר סבא      16-07   רח' ויצמן\אשכול ותעשייה, חנ' מ.עיר\ תעשיה (USB) א'-ה'8-19, ו'\ע' חג 8-13 (כרטיס 6 בקוד 01)                                                                                       
תעריף לשעה₪5.45   זמן חניה מירבי 3 שעות

       
כפר סבא      16-01   רחובות מ העיר. חניוני: נורדאו\הרכבת וביה""ח מאיר . ימים א'-ה' 8-17 ו' 8-13                                                                                                                 
תעריף לשעה₪5.45   זמן חניה מירבי 9 שעות

       
כפר סבא      16-08   שכונות ירוקות: (USB בלבד) א'-ה' 08:00-16:00 ו'\ערב חג 08:00-13:00 תושב חינם                                                                                                       
תעריף לשעה₪5.45   זמן חניה מירבי 8 שעות      

 
כפר סבא      16-02   תושב-ויצמן\אשכול\א' תעש' חנ' -מ.העיר\תעש' 3 ש' חינ+ 3 ת' רגיל ואח""כ 2.70(USB) א'-ה' 8-19 ו' 8-13                                                                           
תעריף לשעה5.45\2.73₪   זמן חניה מירבי 12 שעות    

 

כפר קאסם   קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                
כפר קאסם   64-01  אזה""ת לב הארץ. א'-ו',ע' חג, שבת ומועדים 08:00-20:00, בכרטיסי USB בלבד. פטור לתושב                                                                                           תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 12 שעות    

   

כפר שמריהו  קוד     חנייה:                                                                                                                                                                                  
כפר שמריהו 35-01  א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 15:00                                                                                                                                                 תעריף לשעה ₪6.20   זמן חניה מירבי 3 שעות  

     
כפר שמריהו 35-02  רחוב הורדים ( בדגם USB בלבד) א'-ה',ו', שבת,ערבי חג .7\24 כל שעה מחויבת                                                                                                               תעריף לשעה ₪6.20   זמן חניה מירבי3 שעות    

כרמיאל        קוד     חנייה:                                                                                                                                                                                 
כרמיאל        34-07  הגליל,בירנית שד, נשיאי ישראל (בדגם USB , +)א'-ה' 8:30-1900 ו\ע' חג -08:30 13:00                                                                                                 תעריף לשעה ₪4.00   זמן חניה מירבי 6:40 שעות

       
כרמיאל        34-06  פארקים עירוניים. א'-ו'\ערבי חג,ש' 08:30-24:00 (בדגם USB בלבד,דגם + ומטה קוד 34-01) תושב-ללא עלות                                                                     תעריף לשעה ₪4.00   זמן חניה מירבי 6.40 שעות  

     
כרמיאל        34-01  רחבי העיר א-ה משעה 8:30 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:30 עד 13:00                                                                                                                                 תעריף לשעה ₪4.00   זמן חניה מירבי 6:40 שעות  

לוד              קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                  
לוד              29-01  א-ה משעה 7:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 13:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה₪3.00   זמן חניה מירבי 11 שעות

       
לוד              29-07  יומית, א-ה משעה 7:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 18:00                                                                                                                                       תעריף יומי  ₪15  זמן חניה מירבי 11 שעות    

פארק תעשיה חבל מודיעין   קוד      חנייה:                                                                                                                                                               
פארק תעשיה חבל מודיעין   67-1    איירפורט סיטי- חניון גולן, שעתי- א'-ה' 07:00-24:00, ו'\ערב חג 07:00-13:00 בכרטיס USB בלבד                                                                                    תעריף לשעה ₪4.60   זמן חניה מירבי 13 שעות

       
פארק תעשיה חבל מודיעין   67-2    איירפורט סיטי- חניון גולן, יומי- א'-ה' 07:00-24:00, ו'\ערב חג 07:00-13:00 בכרטייס USB בלבד                                                                                      תעריף יומי ₪25   זמן חניה מירבי 13 שעות  

מ.א. לב השרון        קוד        חנייה:                                                                                                                                                                     
מ.א. לב השרון         61-03   יומי רחבי המועצה-בכרטיס USB בלבד א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00. ו'\ערב חג משעה 9:00 עד השעה 14:00                                                                     תעריף יומי ₪35   זמן חניה מירבי 10 שעות

   
מ.א. לב השרון         61-02   תושב- שעתיים ראשוונת חינם בכרטיס USB. א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00. ו'\ערב חג משעה 9:00 עד השעה 14:00                                                             תעריף לשעה ₪5.30   זמן חניה מירבי 10 שעות  

 
מ.א. לב השרון         61-01   רחבי המועצה כרטיס USB בלבד. א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00. ו'\ערב חג משעה 9:00 עד השעה 14:00                                                                             תעריף לשעה ₪5.30   זמן חניה מירבי 10 שעות  

מגדל העמק​            קוד        חנייה                                                                                                                                                                          מגדל העמק            33-01   א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                                                 תעריף לשעה 00.₪3   זמן חניה מירבי 11 שעות    

מודיעין-מכבים-רעות קוד      חנייה:                                                                                                                                                                         
מודיעין-מכבים-רעות  60-02   ענבה דרום. א'-ה' 06:00-21:00, בכרטיסי USB ו-6 פלוס (4-5 משתמשים בקוד 1) תושב פטור                                                                                          תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 14 שעות  

 
מודיעין-מכבים-רעות  60-01   ענבה צפון, א'-ה' 08:00-21:00, בכרטיסי USB ו-6 פלוס (4-5 משתמשים בקוד 1) תושב פטור                                                                                            תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 12 שעות

   
מודיעין-מכבים-רעות  60-04   מרכז העיר, א'-ה' - 07:00-21:00 ( USB בלבד ופלוס ) ש'\ערב חג 07:00-13:00                                                                                                              תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי8 שעות   .

 
מודיעין-מכבים-רעות  60-05   מרכז העיר-תושב,שעתיים ראשונות חינם. א'-ה' - 07:00-21:00 ( USB בלבד ) ש'\ערב חג 07:00-13:00                                                                              תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 8 שעות  

 
מודיעין-מכבים-רעות  60-03    חניון העירייה, א'-ה' - 07:00-19:00 (בדגם USB ובדגם פלוס בלבד ) פטור לתושב                                                                                                             תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי 12 שעות    

נהריה         קוד          חנייה:                                                                                                                                                                                  
נהרייה         19-01     א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 11 שעות  

נס ציונה      קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                  
נס ציונה       25-03     אזור 3: אזה""ת- שעה ראשונה חינם בדגם USB בלבד- א'-ה' 07:00-19:00, ו'\ערבי חג 07:00-14:00                                                                                 תעריף לשעה 10.₪4   זמן חניה מירבי 12 שעות

   
נס ציונה       25-02     אזור 2: רחבי העיר- א'-ה' 07:00-19:00, ו'\ערבי חג 07:00-14:00                                                                                                                                   תעריף לשעה 10.₪4   זמן חניה מירבי12 שעות    


נס ציונה       25-01     אזור 1: פארק המדע- א'-ה'/שבתון משעה 7:00 עד 00:00 ו'/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                                                                         תעריף לשעה 10.₪4   זמן חניה מירבי 17 שעות

  

נצרת          קוד          חנייה:                                                                                                                                                                                
נצרת           38-01     ב'-ו',שבת משעה 7:30 עד 21:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 21:00                                                                                                                                           תעריף לשעה 00.₪3   זמן חניה מירבי 2 שעות    

נצרת עלית       קוד    חנייה:                                                                                                                                                                                 
נצרת עילית  32-01     רחבי העיר:א'-שבת\ע' חג\חג 07:00-24:00 ( בדגם USB ובדגם +)                                                                                                                                 תעריף לשעה ₪3.8   זמן חניה מירבי 17 שעות

   
נצרת עילית  32-07     רחבי העיר: יומית- א'-שבת\ע' חג\חג 07:00-24:00 ( בדגם USB ובדגם +)                                                                                                                      תעריף יומי  15.30 ₪   זמן חניה מירבי 17 שעות    

נשר           קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                    
נשר            63-01     רחבי העיר : א'-ה' 08:00-19:00 בכרטיס USB בלבד ,תושב ללא תשלום                                                                                                                          תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 11 שעות 


נשר            63-02    רחבי העיר- יומי : א'-ה' 08:00-19:00 בכרטיס USB בלבד, תושב ללא תשלום                                                                                                                   תעריף יומי ₪12   זמן חניה מירבי 11 שעות  

נשר            63-04    פארק קק"ל ורח' החרוב יומי : א'-ו, ש' ומועדים 08:00-19:00 בכרטיס USB בלבד, תושב ללא תשלום                                                                                   תעריף יומי ₪12   זמן חניה מירבי 11 שעות

נתניה         קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                     
נתניה          14-01    א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                                                                                               תעריף לשעה ₪5.50   זמן חניה מירבי 2 שעות  

 
נתניה          14-03    התעשיות ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                                                       תעריף לשעה₪5.50   זמן חניה מירבי 2 שעות  

 
נתניה          14-04    תושב, התעשיות ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                                              תעריף לשעה ₪2.75   זמן חניה מירבי 2 שעות

   
נתניה          14-02    תושב, א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 9:00 עד 13:00                                                                                                                                     תעריף לשעה  ₪2.75   זמן חניה מירבי 2 שעות  

עכו            קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                    
עכו             20-01    רחבי העיר א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                                                                                                 תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 2.5 שעות    


עכו             20-03    פ. לילי שרון, ההגנה, א'-ה' 24:00- 7:00 ו'/ערב חג, ש'/חג 7:00-24:00 (בדגם+,USB) תושב ללא תשלום                                                                             תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 17 שעות  

 
עכו             20-07    חניון האקליפטוס (בדגם + ו- USB ) ו'\ערבי חג ש\חג משעה 08:00 עד שעה 20:00 תושב ללא תשלום                                                                                 תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 12 שעות  

 
עכו             20-05    פינקס, פינסקר ובית המשפט ( בדגם USB ובדגם פלוס) א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                                     תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 12 שעות  

 
עכו             20-06    תושב,פנקס, פינסקר ובית המשפט (בדגם USB ובדגם פלוס) א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                               תעריף לשעה ₪2.00   זמן חניה מירבי 12 שעות  

 
עכו             20-02    רחבי העיר- תושב א'-ה' משעה 7:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 7:00 עד 14:00                                                                                                                       תעריף לשעה 00.₪2   זמן חניה מירבי 2.5 שעות  

עמק יזרעאל מ"א 13   קוד        חנייה:                                                                                                                                                                      
עמק יזרעאל מ"א 13   58-01    חניה במועצה אזורית עמק יזרעאל.א'-ה': משעה 07:00 עד שעה 16:00                                                                                                                           תעריף לשעה 00.₪5   זמן חניה מירבי 9 שעות  

עפולה         קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                    י
עפולה         22-01    א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                                                 תעריף לשעה 00.₪3   זמן חניה מירבי 12 שעות    

ערד            קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                    
ערד            48-01   א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה ₪4.39   זמן חניה מירבי 3 שעות    


פתח תקווה  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                   
פתח תקווה  05-01   מרכז העיר, א-ה משעה 8:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 8:30 עד 14:00                                                                                                                                  תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 2 שעות   

 
פתח תקווה  05-03   אזה"ת ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 16:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                                                          תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 2 שעות  

 
פתח תקווה  05-04   תושב, אזה"ת ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 16:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                                                תעריף לשעה ₪2.10   זמן חניה מירבי 2 שעות

 
פתח תקווה  05-05   בתי החולים, בזל ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                                            תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 2 שעות

   
פתח תקווה  05-07   פתח תקווה -יומי באז""הת בלבד ( בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 7:30 עד 16:00 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                    תעריף יומי ₪15   זמן חניה מירבי 8:30 שעות

   
פתח תקווה  05-02   תושב , מרכז העיר א-ה משעה 8:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 8:30 עד 14:00                                                                                                                        תעריף לשעה ₪2.10   זמן חניה מירבי2 שעות

   
פתח תקווה  05-06   תושב- בתי החולים, בזל (בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 7:30 עד 19:30 ו/ערבי חג 7:30 עד 14:00                                                                                    תעריף לשעה ₪2.10   זמן חניה מירבי 2 שעות

צפת            קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                    
צפת            23-01   רחבי העיר - תעריף שעתי, א-ה משעה 8:00 עד 16:00                                                                                                                                                 תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 8 שעות

   
צפת            23-07   רחבי העיר - תעריף יומי, בדגם USB ובדגם +, א-ה משעה 8:00 עד 16:00                                                                                                                       תעריף יומי ₪20   זמן חניה מירבי 8 שעות

   
צפת            23-02   רחבי העיר - תעריף שעתי לתושב - שעה ראשונה חינם לבעלי תו תושב. בדגם USB בלבד. א-ה משעה 8:00 עד 16:00                                                           תעריף לשעה00.₪4   זמן חניה מירבי 8 שעות  

קדימה- צורן  קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                   
קדימה-צורן  59-01   אזה""ת מזרחי ומערבי, א'-ה' מהשעה 07:00 עד 16:00. תושב ללא תשלום                                                                                                                      תעריף לשעה ₪4.20   זמן חניה מירבי 9 שעות

   

קצרין           קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                    
קצרין           57-01  שעתיים ראשונות חינם בדגם USB. א'-ה':מ-08:00 עד 18:00, ו'\ערבי חג: מ 08:00 עד 14:00                                                                                            תעריף לשעה 2.00   זמן חניה מירבי 10 שעות  

קרית אונו     קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                    
קרית אונו     28-03   א-ה משעה 08:00 עד 16:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00 (בדגם USB בלבד)                                                                                                                    תעריף לשעה ₪4.90   זמן חניה מירבי 8 שעות  

 
קרית אונו     28-01   א-ה משעה 07:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                                                תעריף לשעה ₪4.90   זמן חניה מירבי 12 שעות  

     
קרית אונו     28-02   א-ה משעה 08:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00 (בדגם USB בלבד)                                                                                                                    תעריף לשעה ₪4.90   זמן חניה מירבי 12 שעות  

     
קרית אונו     28-04   א-ה משעה 16:00 עד 22:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 14:00 (בדגם USB בלבד)                                                                                                                    ₪4.90   זמן חניה מירבי 6 שעות

     

קרית ביאליק    קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                
קרית ביאליק 12-01  א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00                                                                                                                                                  תעריף לשעה₪3.00   זמן חניה מירבי 2 שעות    

קרית גת    קוד        חנייה:                                                                                                                                                                                    

קרית גת      08-01  רחבי העיר. א'-ה' מהשעה 07:00 עד 19:00 שעה ראשונה חינם. לכרטיסי USB בלבד.                                                                                                       תעריף לשעה₪3.50   זמן חניה מירבי 12 שעות    

קרית טבעון קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                     
קרית טבעון  21-01  א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג 8:00 עד 14:00                                                                                                                                               תעריף לשעה00.₪3   זמן חניה מירבי2 שעות    

קרית ים    קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                   
קרית ים       65-04  חניון השוק- גולדה מאיר, מעל 10 טון בדגם USB , א'-ה' -מ-7:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מ- 7:00 עד 19:00                                                                           תעריף לשעה₪3.65   זמן חניה מירבי12 שעות    

 
קרית ים       65-03  חניוני חוף הים- א'-ו',ע' חג שבת ומועד ' -מ-7:00 עד 24:00 בדגם USB ,מקס' 10.96 שח ליום, תושב פטור                                                                         
תעריף לשעה₪3.65   זמן חניה מירבי17 שעות    .

    
קרית ים       65-01  רחבי העיר: א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00:1300 בדגם USB , מקסימום ליום 10.96                                                                                               
תעריף לשעה₪3.65   זמן חניה מירבי12 שעות

       
קרית ים       65-02  רחבי העיר- תושב שעתיים חינם בדגם USB א'-ה' 07-19 ו'\ע' חג 07:13 בדגם USB, מקס' ליום 10.96 שח                                                                         
תעריף לשעה₪3.65   זמן חניה מירבי12 שעות  

קרית מוצקין קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                     
קרית מוצקין  31-01  א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00. קרית מוצקין נותנת פטור לגימלאים                                                                .                               תעריף לשעה ₪5.00   זמן חניה מירבי2 שעות  

קרית מלאכי קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                      
קרית מלאכי  45-01  שעה ראשונה חינם ברחבי העיר וחניונים-בדגם USB בלבד.א'-ה' 7-19, ו',ערבי חג -7 13                                                                                                   תעריף לשעה₪5.00   זמן חניה מירבי 12 שעות

       
קרית מלאכי  45-02  תושב, שעה ראשונה חינם ברחבי העיר וחניונים- בדגם USB בלבד. א'-ה' 7-19, ו',ערבי חג 7-13                                                                                         
תעריף לשעה₪2.50  זמן חניה מירבי 12 שעות  

קרית שמונה  קוד     חנייה:                                                                                                                                                                                     
קרית שמונה 51-01  רחבי העיר: א'-ה' משעה 8:00 עד 18:00                                                                                                                                                                     
תעריף לשעה ₪4.50   זמן חניה מירבי 10 שעות  

     
קרית שמונה 51-02  תושב בעל תו- שעתיים ראשונות חינם (בדגם USB בלבד) א'-ה' משעה 08:00 עד 18:00                                                                                                   
תעריף לשעה₪2.50   זמן חניה מירבי 10 שעות

       
קרית שמונה 51-07  יומית ( בדגם פלוס ובדגם USB בלבד ) א'-ה' משעה 8:00 עד 18:00                                                                                                                               
תעריף יומי  ₪15   זמן חניה מירבי 10 שעות

   
קרית שמונה 51-03  מבקר בעל תו: שעה ראשונה 2.5 ש""ח ( בדגם USB בלבד ) א'-ה' משעה 8:00 עד 18:00                                                                                                 
תעריף לשעה ₪4.5   זמן חניה מירבי10 שעות  

  

ראש העין     קוד     חנייה:                                                                                                                                                                                     

ראש העין     30-01  בדגם USB (מקסימום 20 ש""ח) ובדגם פלוס, א-ה משעה 7:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00 תושבים פטורים                                                           תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי13 שעות  

ראש העין     30-02  שבזי ב USB (מקסימום 20 ש"ח) ובדגם פלוס. א-ה מ 10:00 עד 18:00 ו/ערבי חג 9:00 עד 14:00                                                                                     תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 8 שעות  

 
ראש העין     30-07  חניה יומית בדגם USB ופלוס. א-ה משעה 7:00 עד 20:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 14:00 תושבים פטורים                                                                                 
תעריף יומי ₪20   זמן חניה מירבי 13 שעות

   
ראש העין     30-08  שבזי חניה יומית בדגם USB ופלוס. א-ה משעה 10:00 עד 18:00 ו/ערבי חג משעה 9:00 עד 14:00                                                                                     
תעריף יומי ₪20   זמן חניה מירבי8 שעות

ראשון לציון   קוד     חנייה:                                                                                                                                                                                 
ראשון לציון   07-01  א-ה משעה 7:00 עד 19:00 ו/ערבי חג מהשעה 7:00 עד 13:00                                                                                                                                     תעריף לשעה₪5.90   זמן חניה מירבי 3:20 שעות    


ראשון לציון   07-03  אזה""ת/חוף הים ( רק בדגם USB ) א-ה משעה 7:00 עד 24:00 ו/ערבי חג, שבת 7:00 עד 24:00                                                                                       תעריף לשעה₪5.90   זמן חניה מירבי 3:20 שעות    


ראשון לציון   07-07  יומית ( בכרטיס מדגם USB ומדגם פלוס ) א-ה משעה 7:00 עד 24:00 ו/ערבי חג 7:00 עד 24:00                                                                                       תעריף יומי ₪22   זמן חניה מירבי 17 שעות

רחובות       קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                   
רחובות        17-02  יומי- מסוף תחבורתי רחוב ענטין ואריה שושן (בדגם USB ובדגם +)א'-ה' 8:00-19:00 ו'/ערבי חג 8:00-13:00                                                                       תעריף יומי ₪10   זמן חניה מירבי12 שעות    


רחובות        17-05  יומי- פארק הורביץ (בדגם USB ובדגם +) א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                                                         תעריף יומי ₪15   זמן חניה מירבי12 שעות

 
רחובות        17-04  יומי- פארק המדע. א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                                                                                         
תעריף יומי ₪19   זמן חניה מירבי12 שעות

   
רחובות        17-01  שעתי :רחבי העיר, בי""ח קפלן ופארק המדע.א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00 ו'/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                                                       
תעריף לשעה₪4.50   זמן חניה מירבי2 שעות

רמלה         קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                  
רמלה          66-5    אזהת רכב כבד א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד                                                                                                             תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי 12 שעות

 
רמלה          66-6    אזהת רכב כבד, תושב, א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד                                                                                                 
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי12 שעות

   
רמלה          66-3    חניוני העיר ואזהת רכב פרטי - א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד                                                                                       
תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 12 שעות  

 
רמלה          66-4    חניוני העיר ואזהת רכב פרטי, תושב, שע' ראשונות חינם- א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ע' חג 07:00-14:00, USB בלבד                                                                   
תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי12 שעות

  
רמלה          66-1    רחבי העיר- א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג 07:00-14:00, בכרטיס USB בלבד"                                                                                                               
תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי 12 שעות

   
רמלה          66-2    רחבי העיר, תושב, שעתיים ראשונות חינם- א'-ה' 07:00-19:00 ו'\ערב חג -07:00 14:00, בכרטיס USB בלבד                                                                     
תעריף לשעה 00.₪4   זמן חניה מירבי12 שעות

רמת גן       קוד         חנייה:                                                                                                                                                                                   
רמת גן        01-01    עיר גנים ויתר חלקי העיר א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00 תושב ללא תשלום                                                                                     תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי 3 שעות    


רמת גן        01-03    יומי - סובב איצטדיון (בדגם USB ובדגם +), א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג 08:00-13:00 תושב ללא תשלום                                                               תעריף יומי  25.20 ₪   זמן חניה מירבי 11 שעות

   
רמת גן        01-04    סובב איצטדיון ובר אילן (בדגם USB) א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו/ערבי חג -08:00 13:00 תושב ללא תשלום                                                                     
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי11 שעות

   
רמת גן        01-02    סובב קניון איילון. כרטיס USB בלבד, שעתיים ראשונות חינם. א-ה משעה 8:00 עד 18:00 תושב חינם                                                                                   
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי3 שעות  

 
רמת גן        01-05    תושב -עיר גנים, לב העיר,הרצל,ביאליק והבורסה.א-ה 08:00-19:00, ו/ע' חג -08:00 13:00 בדגמי + ו-USBבלבד                                                                
תעריף לשעה ₪3.15   זמן חניה מירבי3 שעות

   
רמת גן        01-07    יומי - בר אילן ( בדגם USB ובדגם +) א-ה משעה 8:00 עד 19:00, ו/ערבי חג 8:00 עד 13:00 תושב ללא תשלום                                                                   
תעריף יומי  ₪16   זמן חניה מירבי11 שעות

   
רמת גן        01-08    חניוני העיר: א'-ה', ו'/ ע' חג/ש'/חג/ שבתון אכיפה 24/7!! בUSB !! כרטיס 6 ומטה: קוד 01-01. תושב חינם                                                                             
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי 24 שעות

רמת השרון  קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                   
רמת השרון  26-02   חניון ורחוב הנצח (משני צדדיו)בדגם USB, תושב פטור אך חייב תו. א'-ה' -09:00 19:00 ו'\ע' חג 09:00-14:00                                                                      תעריף לשעה₪6.30   זמן חניה מירבי10 שעות      

 
רמת השרון  26-01   רחבי העיר: א'-ה' 09:00-19:00 ו'\ע' חג 09:00-14:00 , תושב פטור אך חייב תו                                                                                                                
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי9 שעות

רעננה          קוד      חנייה:                                                                                                                                                                                   
רעננה          37-04  רעננה-קרית אתגרים (בדגם USB ובדגם +). א-ה משעה 8:00 עד 20:00 ו/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 14:00                                                                        
תעריף לשעה₪6.30  חינם לתושב עם תו זמן חניה מירבי 12 שעות

       
רעננה          37-02  רעננה-אחוזה/רחבי העיר (בדגם USB ובדגם +). א-ה משעה 8:00 עד 20:00 ו/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 14:00                                                                  
תעריף לשעה ₪6.30  חינם לתושב עם תו  זמן חניה מירב י12 שעות  

     
רעננה          37-01  רעננה- מתחם הפארק. א-ה משעה 7:00 עד 22:00 ו/ערבי חג, שבת מהשעה 7:00 עד 22:00                                                                                              
תעריף לשעה ₪6.30   חינם לתושב עם תו זמן. חניה מירבי  15 שעות  

     
רעננה          37-03  מתחם קניות פארק מול. מתחם קניות פארק מול. א'-ה' משעה 08:00 עד שעה 20:00 ו/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 14:00.חינם לתושב עם                                  תו. (בדגם + יש להשתמש ב 37-02) 
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי 12 שעות

שוהם          קוד       חנייה:                                                                                                                                                                                  
שוהם           52-01  עד שעתיים ראשונות חינם ( בדגם USB בלבד ). א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו/ערבי חג מהשעה 8:00 עד 13:00                                                                  תעריף לשעה ₪3.50   זמן חניה מירבי5 שעות

תל אביב -יפו   קוד     חנייה:                                                                                                                                                                               
תל אביב -יפו   03-02  א'-ה' 9:00-17:00 ו'\ערב חג 9:00-13:00 .בין 09:00 -17:00 חניה מותרת רק לתושב האזור בעל תו חניה אזורי.                                                                  תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי 3 שעות  

   
תל אביב -יפו   03-01  א-ה משעה 9:00 עד 19:00 ו/ערבי חג מהשעה 9:00 עד 13:00. פטור לבעלי תו חניה אזורי.                                                                                               
תעריף לשעה ₪6.30   זמן חניה מירבי3 שעות

       

bottom of page