top of page
טלפון מוקד השירות 1700-700-789.png
header-logo.jpg

הודעה למחזיקי כרטיס חניה ארצי "איזיפארק"  

מרכז השלטון המקומי בישראל והחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מודיעים בזאת על הארכת תקופת שירות החניה באמצעות כרטיסי החניה הארציים "איזיפארק", לשם שימוש ביתרות הצבורות בכרטיסים, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

תקופת השימוש בכרטיסים מוארכת כך שהשימוש ביתרות הצבורות אפשרי עד ליום 31.12.2024 והיתרות אינן ולא יהיו ניתנות לפדיון.

עד ליום 31.12.2024 יופעלו תחנות שירות בערים חיפה, תל-אביב, ירושלים ובאר שבע, בהן ניתן יהיה לקבל, בין היתר, הסברים וסיוע בתפעול כרטיס החניה וכן לקבל שירותי קריאת יתרת טעינה.

הודעה

הודעה למשתמשים בכרטיס חניה אלקטרוני "איזי פארק"

השימוש בכרטיס החניה האלקטרוני "איזי פארק", לרבות בפונקציית חניה מתחדשת (בכרטיסי חניה בהם קיימת פונקציה זו), כפוף להוראות חוק העזר העירוני הרלוונטי בתחומי הרשות המקומית בה מתבצעת החניה, לרבות למגבלת השעות המותרת בחוק ו/או בתמרור (ככל שישנה).

אין להשתמש בפונקציית חניה מתחדשת (בכרטיסי חניה "איזי פארק" בהם קיימת פונקציה זו), במקום שבו נקבעה מגבלת שעות חניה בחוק העזר הרלוונטי ו/או בתמרור, לצורך חניה למשך זמן ארוך מהמותר.

נהג שיעשה שימוש בכרטיס החניה האלקטרוני שלא על פי האמור בחוק ו/או בתמרור, עלול לשאת בסנקציות הקבועות בחוק העזר הרלוונטי בגין חניה בניגוד לחוק.

תחנות השירות

חיפה: 'פוטומניה', שלום עליכם 2, מרכז זיו טל: 04-8237352 א'-ה':08:30-19:00 ו' 08:30-14:00.


תל אביב:  'יאיר שירותים-חומרי בניין וכלי בית' , ברודצקי 15 , רמת אביב , א'-ה' 08:30-18:00 יום ו' 08:30-12:30. 


ירושלים : 'מיקוד 91' , פארן 15, רמת אשכול( מאחורי בנק לאומי) , טל: 02-5811411 א'-ה' 08:30-19:00 ,יום ו' 08:30-12:30.


באר שבע : 'דור תקשורת' , פנחס החוצב 25, אזה"ת ליד הביג, טל: 08-6282899, א'-ה' 08:30-17:00 ו' 08:30-13:00. 
 

שירות ומוקד טלפוני

 

לקוחות נכבדים, לשירותכם, מוקד שירות טלפוני שבו ניתנים השירותים הבא :  
   -הסבר על אופן ההפעלה והשימוש בכרטיס.
   -תמיכה במקרה של תקלה בכרטיס.
   -מידע על הערים בהסדר החניה.


טלפון: 1-700-700-789 (3279* , EASY*)
שעות פעילות המוקד :  א'-ה' 08:00-17:00    ו'  08:00-12:00 
כתובת דואר אלקטרוני:           easypark@parxglobal.com 

bottom of page