מרכז השלטון המקומי
משכ"ל וחברת איזיפארק:
 מודיעות על
הארכת חוזה החניה
עד 31.12.2020.
הודעה מפורטת
נמצאת באתר תחת
שרות לקוחות
הודעת משכ"ל
 

שירות לקוחות איזיפארק
נותן מענה בימים א-ה
בשעות 08:00-17:00
שישי - 08:00-12:00.

בכרטיסי USB עודכנה
התוכנה כדי לתמוך בערים נוספות.
הסבר באתר- בחדשות ומבצעים.