מרכז השלטון המקומי
משכ"ל וחברת איזיפארק:
 מודיעות על
הארכת חוזה החניה
עד 31.12.2020.
הודעה מפורטת
נמצאת באתר תחת
שרות לקוחות
הודעת משכ"ל
 

עיריית נתניה
מאפשרת חניה חינם
בכחול לבן בחגים:
מה 7.9.18 ועד 2.10.18
חג שמח. 

בכרטיסי USB עודכנה
התוכנה כדי לתמוך בערים נוספות.
הסבר באתר- בחדשות ומבצעים.

עיריית חיפה
מאפשרת חניה חינם
בחג הסוכות
23.9.18-1.10.18
חג שמח!