תעודת אחריות

ניתן לרשום את הכרטיס לצורך הפעלת האחריות על ידי מילוי הטופס המקוון
חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית
* מס' כרטיס איזי פארק:
* מועד רכישה:
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* טלפון:
פקס:
דוא"ל:
* עיר:
* כתובת:
מיקוד:
מין:
תאריך לידה:
איפה שמעת עלינו:


*הנני מאשר כי קראתי בעיון את תעודת האחריות והנני מסכים לכל התנאים והסייגים המפורטים בה