* חניה יומית הנה במקומות המותרים בלבד ובהתאם להוראות השילוט המקומי בכל רשות ורשות.
סינון ערים:

 • באר שבע

  קוד: 11-01

  רחבי העיר, א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00
  5.70 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-02

  רחבי העיר - למחזיקי תעודת תושב, א-ה משעה 8:00 עד 19:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00
  4.30 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-03

  העיר העתיקה, שוק עירוני ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 9:00 עד 14:00
  5.70 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-04

  העיר העתיקה, שוק עירוני-תעודת תושב (דגם USB בלבד)א-ה משעה 9:00 עד 17:00 ו' וערבי חג 09-00-14:00
  4.30 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-05

  חניון העירייה ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00
  5.70 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-06

  חניון העירייה למחזיקי ת.תושב ( בדגם USB בלבד ) א-ה משעה 8:00 עד 17:00 ו' וערבי חג משעה 8:00 עד 14:00
  4.30 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-07

  חניון משכן אומניות הבמה ( בדגם USB ) א-ה משעה 19:00 עד 24:00 ,ש'\חג משעה 21:00 עד 24:00
  5.70 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-08

  חניון משכן אומניות הבמה למחזיקי ת.תושב(בדגם USB )א-ה משעה 19:00 עד 24:00, ש'\חג משעה 21:00 עד 24:00
  4.30 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-09

  שכ' א'- אזור 2 ואזור 3 (בדגם USB) א'-ה' 08:00-22:00 ,ו'\ערב חג משעה 08:00-14:00
  5.70 ₪
  3 שעות
 • באר שבע

  קוד: 11-10

  שכ' א'- אזור 2 ואזור 3 - למחזיקי ת.תושב (בכרטיסי USB), א-ה 08:00-22:00 ו' \ערב חג 08:00:14:00
  4.30 ₪
  3 שעות