עדכון תוכנה

[ 14.03.2018 ]

אנא עדכנו את הכרטיס במחשב או בתחנות השירות (העדכון לא עובר בתחנות הדלק).
לאחר עדכון הכרטיס, סדר הפעולות בכרטיס השתנו במקצת:
בלחיצה ON 1 - הכרטיס נדלק ומציג קוד עיר לבחירה
בלחיצה ON 2 - הכרטיס מציג את היתרה
בלחיצה ON 3 - הכרטיס מציג קודי אזורים לבחירה
בלחיצה ON 4 - הכרטיס מציד זמן חניה מירבי
בלחיצה ON 5 - הכרטיס מציג את תעריף החניה
בלחיצה ON 6 - לחץ על מנת לעבור לשלב הבא
בלחיצה ON 7 - הכרטיס נכנס למצב פעולה