הודעת משכ"ל

הודעה למחזיקי כרטיס חניה ארצי "איזיפארק"  

מרכז השלטון המקומי בישראל והחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מודיעים בזאת על הארכת תקופת שירות החניה באמצעות כרטיסי החניה הארציים "איזיפארק".
החל מ יום 1.1.2021 לא ניתן לבצע טעינה של כרטיסי החניה  (לרבות טעינה באמצעות חיבור למחשב אישי).
לשם שימוש ביתרות הצבורות בכרטיסים, תקופת השימוש בכרטיסים הוארכה, כך שהשימוש ביתרות הצבורות אפשרי עד ליום 31.12.2023 והיתרות אינן ולא יהיו ניתנות לפדיון.
בתקופה שמיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2023 יופעלו תחנות שירות בערים חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע, בהן ניתן יהיה לקבל, בין היתר, הסברים וסיוע בתפעול כרטיס החניה וכן לקבל שירותי קריאת יתרת טעינה.
כתובות תחנות השירות מפורסמות באתר  זה.