איזי פארק מתחייבת למתן שירותי חניה ארציים באמצעות כרטיס האיזי פארק עד ליום 11.07.2015.
ממועד זה ניתן יהיה להשתמש בכרטיס עד לניצול מלא היתרה הטעונה בו או להזדכות על כל יתרה הטעונה בו ( עד ליום 10.07.2016 )